Gücümüzü “gelenek”ten…

Vizyonumuzu “gelecek”ten aldık!.. 

Çünkü her yapı, bir temel üstünde yükselir: “geleneksel” olmaktan çok “evrensel” olan bu mimari bilgiyi,  biz, “temeltaşı” olarak aldık ve “yapı”mızın, bir başka deyişle “firma”mızın;

KYY Yapı’nın ilk “temeltaşı”nı, doğruluk ve dürüstlük olarak koyduk. gücümüzü, performansımızı, ve vizyonumuzu, müşterilerimizin hizmetine ve kamuoyunun yararına sunarken, bu “en temel ahlaki ilke”den hareket ettik.